Valpens ernæring og skjelettsykdommer

Valper og unghunder som vokser for raskt kan utvikle uregelmessigheter og sykdommer i skjelettet. Vi skal se nærmere på ulike årsaker og hvordan du som hundeeier kan håndtere problemet.

Flere faktorer spiller inn

Uregelmessigheter og sykdommer i skjelettet skyldes flere faktorer, hvor de viktigste er genetiske anlegg, miljø og ernæring.

Skjelettet vokser raskest de første månedene av hundens liv, og avtar til det mot slutten av hundens første leveår når voksen tilstand (se merknad). Siden skjelettet utvikles raskt gjennom de første månedene av hundens liv, er valpen/unghunden også mest utsatt for skader, lammelser og vekstendringer som påvirker bevegelser og generell helsetilstand som voksen.

Ernæringens påvirkning

Valpen og unghundens ernæring kan være en forklarende årsak til skjelettproblemer. Spesifikke næringsstoffer, fôrinntak og fôringsrutiner er påvist som årsaker, sammen med vekstraten. Store hunderaser er mer utsatt grunnet den hurtige veksten de utsettes for, og hundeeierne må således være mer oppmerksomme når man har slike raser.

Ernæringsmangler er sjeldent et problem når man fôrer kvalitetsfôr som passer for valper og unghunder. Overfôring er et mye større problem, spesielt hvis tilskudd gis til nevnte kvalitetsfôr.

Vekstproblemer og energi

Energien i valpens og unghundens diett brukes til vedlikehold, aktivitet og vekst. For høyt energiinntak kan gi en uforsvarlig høy vekstrate. Derfor er det viktig å påse at hunden fôres riktig mengde energi pr. dag.

Energibehovet avhenger av rase, alder, kjønn, aktivitetsnivå og eksterne forhold som klima, boforhold etc. Generelt sett kan man si at valper og unghunder trenger dobbelt så mye energi som voksne hunder. Behovet er størst like etter fødselen, og avtar med alderen.

Gi proteiner med høy biologisk verdi

I motsetning til andre dyr, har forskning ikke bevist at proteinoverskudd har negative konsekvenser på kalsiummetabolismen eller skjelettets utvikling hos hunder. Dog er det viktig at proteinene gir riktig aminosyresammensetning og tilstrekkelig med essensielle aminosyrer, samt har høy biologisk verdi – det vil si høyt fordøyelige.

Fôr til valper og unghunder bør bestå av minimum 25% proteiner (tørrstoffbasis), og tilføre minimum 16% av diettens energi. Hos hunder avtar proteinbehovet med alderen.

Vær oppmerksom på kalsiumtilførselen

Det er det absolutte nivået kalsium, snarere enn den eventuelle ubalanse mellom kalsium/fosfor, som påvirker skjelettets utvikling negativt. Unghunder av store raser som fôres en diett med 3,3% kalsium (tørrstoffbasis) og med 0,9% eller 0,3% fosfor, har økt sannsynlighet for beindeformasjoner. Kalsium nivået i dietter for valper og unghunder bør ligge fra 1% til 1,6% (tørrstoffbasis).

Enkelte hundeeiere bytter fra valpe- og unghundfôr til vedlikeholdsfôr for å redusere faren for overtilførsel av kalsium. Dette kan være en farlig strategi hvis vedlikeholdsfôret gir lav energitetthet. Valpen/unghunden må da spise større mengde fôr for å dekke energibehovet. Hvis kalsiumnivået pr. kg er likt i fôrtypene, betyr dette at hunden faktisk vil konsumere mer kalsium.

Fôr riktig!

Vi anbefaler fôring etter energibehov på valper og unghunder. Det vil si at du tilbyr faste porsjoner. Da unngås problemer med overfôring, hvilket normalt inntreffer dersom du lar fôrskåla med mat stå fremme hele dagen. Samtidig reduserer du sannsynligheten for utvikling av skjelett sykdommer med tilhørende deformasjoner og problemer.

Husk at det ikke bare er viktig å fôre den riktige dietten, men også fôre riktig!

Merknader

 1. Hunder av store og ekstra store raser er normalt voksne fra 10-16 måneder. Mindre raser blir normalt voksne fra 6 til 12 måneder.
 2. Du kan bruke følgende tommelfingerregler ved beregning av valpens energibehov:

  1. 2 x vedlikeholdsbehovet i de første tre månedene, eller inntil 40% av voksen kroppsvekt er oppnådd.

  2. 1,6 x vedlikeholdsbehov fra 4 måneder til 80% av voksen kroppsvekt er oppnådd

  3. 1,2 x vedlikeholdsbehovet fra 80% av voksen kroppsvekt frem til voksen alder

  Vedlikeholdsbehovet finner du ved å bruke følgende formel:

  Energibehov = ƒ (vekt) = 125 x vekt (kg) 0,75

Legg igjen en kommentar