Vi har lært å fôre verdens mest hardt-arbeidende hunder.
Siden 1983 har vi brukt denne kunnskapen til å lage verdens beste hundefor