Alle rettigheter til materialet på dette nettstedet tilhører eller administreres av Kobuk AS, og er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Ved å bruke disse nettsidene, samtykker du i at du bare kan vise innholdet til eget bruk på en datamaskin eller en mobil enhet via en nettleser. All annen bruk krever en lisens med Kobuk AS eller annen rettighetshaver.

Du har ikke tillatelse til å kopiere, kringkaste, laste ned, lagre (i ethvert medium), overføre, vise eller spille offentlig, tilpasse eller endre på noen måte innholdet i disse nettsider for ethvert formål uten skriftlig tillatelse fra Kobuk AS.

Hvis materialet som vises er hentet fra tredjeparter som lager fototjenester, redaksjonelle tjenester osv, tilhører opphavsretten den aktuelle part.

Tjenesten bruker bilder fra privatpersoner og bildebyråer, hvor opphavsrett tilhørere respektive fotografer og dets distributører, herunder

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel i henhold til gjeldende lov.