1. Tjenestens virkeområde

Kobuk AS (Selger) tilbyr tjenesten kun til registrerte foretak og personer over 18 år med adresse i Norge (Kjøper), og hvor leveringsadressen er i Norge. Tjenesten dekker ikke leveranser til Svalbard og Jan Mayen.

Kjøper bekrefter gjennom bruk og kjøp at han/hun er 18 år eller eldre, myndig og har full juridisk rett til å inngå en avtale med en annen part, herunder når han/hun kjøper på vegne av en juridisk person, herunder privat og offentlig foretak, lag, forening, stiftelse, osv.

Kjøper, som er registrert som Forhandler eller Partner, bekrefter gjennom bruk og kjøp at Kjøper opptrer som selvstendig næringsdrivende / juridisk person for å markedsføre og selge Kobuks produkter i sine geografiske nærområder.

2. Informasjon

Selger tilstreber å gi besøkende og Kjøper så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at Selger ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikk, via markedsføring eller på annen måte.

Bilder brukt på nettsidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Kjøper står selv ansvarlig for å kontrollere at egenskaper og innhold i hunde- og kattefôretman kjøper passer for de spesifikke behov hunden eller katten har. Det samme gjelder der hvor produktene har ulike valgmuligheter som størrelse med mer. Er Kjøper usikker, ta kontakt med kundeservice så hjelper Selger deg å finne frem de beste alternativene.

3. Bestilling

Enhver ordre som registreres er bindende mellom Kjøper og Selger.

Selger forbeholder retten til å kansellere Kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil Kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva selger kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere Selgers nye tilbud med de endringer Selger angir i forhold til kjøpers bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser og fraktutgifter

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inklusive merverdiavgift, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Priser og betingelser kan endres uten forvarsel, men ikke på inngåtte ordrer.

Alle varer er priset uten frakt.

Frakt påløper i tillegg, og kostnaden bæres av Kjøper. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

5. Betaling og kjøp på faktura

Kjøpesummen forhåndsbetales av Kjøper etter de valg som foretas i ordreprosessen.

Ved kjøp på faktura hos Collector Bank, overtar Collector Bank kravet og du må akseptere og oppfylle betingelsene til denne.

Ved store ordrer er det kun mulig å forhåndsbetale ved direkte bankoverføring til Selger.

6. Eiendomsrett

Alle varer vil forbli Selgers eiendom inntil ordrens pålydende beløp er fullt betalt.

7. Levering

Normalt betjenes og sendes ordrer innen 1 virkedag etter mottak av betaling eller inngått faktureringsavtale via Collector Bank. Fremføringstiden vil avhenge av valgt leveringsmetode.

Dersom ordren ikke kan leveres innen rimelig frist, vil Selger umiddelbart gi tilbakemelding til Kjøper.

8. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Når Kjøper mottar produktene, skal Kjøper, uten opphold, undersøke om leveransen er i samsvar med ordren, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Kjøper plikter å sjekke antall og synlige feil ved mottak, og få påført eventuelle mangler på fraktbrev eller annen leveransedokumentasjon som sjåfør eller annen representant for transportør ber om underskrift på.

Hvis skaden ikke er synlig utvendig, men først oppdages ved utpakking, skal Selger umiddelbart underrettes.

Skulle varene på en leveranse ikke være i henhold til ordre eller forventning, kan Selger reklamere. Klager kan omfatte manglende, feil eller ødelagte produkter, eller annet som eventuelt ikke måtte oppleves som tilfredsstillende.

Ved eventuelle mangler skal Kjøper uten opphold informere Selger, senest innen 3 virkedager etter mottak, og vedlegge tilgjengelig dokumentasjon.

Dersom betingelsene over ikke etterfølges bortfaller retten til reklamasjon.

Ved mangler forbeholder Selger seg retten å velge mellom omlevering eller kreditering av kjøpssum.

9. Uavhentede forsendelser og retur

Ved uavhentede forsendelser og manglende tilstedeværelse som medfører retur av transportør, vil Kjøper bli ilagt fraktkostnader for utsendelse og retur (fra Selger til Kjøper og fra Kjøper til Selger), for å dekke Selgers kostnader i forbindelse med brudd på avtale som ikke omfattes av forhåndsavtalt retur innen rammen av Angrerettloven.

Kjøper bærer dessuten det fulle ansvar og alle øvrige omkostninger som måtte kunne oppstå.

Dersom ordren er forhåndsbetalt, vil fraktkostnadene trekkes fra beløpet som Kjøper har tilgode.

10. Angrefrist og forbrukervern

Ved salg til forbrukere gjelder spesielt kjøpsloven og lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Loven omfatter ikke Kjøpere som representerer bedrifter / selvstendig næringsdrivende (herunder Forhandlere og Partnere) offentlig sektor, foreninger, lag, stiftelser og andre juridiske personer.

Angrerettloven gir Kjøper anledning til å heve avtalen innen 14 dager etter mottak ved å gi melding til Selgeren.

Denne retten gjelder ikke dersom varene ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra Kjøpers side. I tillegg gjelder ikke angreretten for kundetilpassede produkter, varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake, eller for varer som raskt forringes fysisk, herunder matvarer.

Produkter hvor emballasjen er åpnet eller vesentlig skadet kan ikke returneres.

Melding om heving av avtale i henhold til Angrerettloven skal sendes skriflig til Selger, og skal inneholde referanse til ordre/faktura. Selger vil da opprette en skriftlig returbekreftelse som Kjøper skal vedlegge returen. Denne gir informasjon fra Selger til Kjøper om hvordan produktene skal returneres.

Ønsker du å benytte angreretten på produkter som er sendt ut, men ikke mottatt, så er det ikke tillatt å la være å hente/motta disse fra transportør med mindre annet er avtalt skriftlig, se punktet «9. Uavhentede forsendelser».

Ved bruk av angreretten bærer Kjøper kostnadene ved frakt og gebyrer for utsendelse og returkostnadene (inkludert returfrakt og ekspedisjonsgebyrer til Selgers lager). Kjøper plikter å returnere varene til selger på avtalt måte og innen 5 virkedager etter returmelding fra Kjøper til Selger om heving av avtale, se detaljer nedenfor under «Mangler og retur».

Ved bruk av angrerett vil alle kostnadene trekkes fra Kjøpers forhåndsinnbetaling ved tilbakebetaling. Dersom betaling foretas på faktura eller delbetaling, se «5 Betaling og kjøp på faktura», så vil Selgers kostnader for utsendelse og retur belastes via fakturautsteder.

Dersom Kjøper returnerer varer uten samtykke fra Selger før returbekreftelse fra Selger foreligger, bærer Kjøper det fulle ansvar og alle omkostninger. Ved retur, får kjøper kun refundert vareverdi. Frakt og gebyrer ved utsendelse refunderes ikke.

11. Tvister og lovvalg

Alt salg reguleres i henhold til Norges lover.

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold, skal først søkes løst gjennom forhandling mellom partene. Dersom dette ikke fører til løsning, skal det behandles i Forliksrådet eller hos de ordinære domstoler, med Agder tingrett som verneting.

12. Ansvarlig bedrift (Selger)

Kobuk AS
Turveien 11
4879 Grimstad, Norge
Org.nr. NO 971 191 635