Kornfrie hundefor er ikke bedre for hunden

I de senere år har det kommet mange kornfrie hundefor, inkludert fra produsenter som hevder at kornfrie er bedre for hunden. Det er foreløpig ikke lagt frem vitenskapelige bevis for at kornfri hundemat er bedre for hunder enn hundemat som inneholder korn. Faktisk har det vært vitenskapelige diskusjoner om det motsatte. Hundeeiere som er opptatt av å gi hundene et balansert og næringsrikt kosthold som dekker ernæringsbehovet bør derfor følge nøye med.

Korn i hundemat er næringsrikt

Korn som ris, mais, hvete, havre og bygg er vanlige ingredienser i mange hundefor, og de gir viktige næringsstoffer som karbohydrater, fiber og essensielle aminosyrer (proteiner) i tillegg til å gi energi. Enkelte hundeeiere og produsenter av kornfri hundemat hevder imidlertid at korn ikke er en naturlig del av en hunds diett og kan være vanskelig for noen hunder å fordøye. Det er imidlertid ingen vitenskapelige bevis som støtter opp under disse påstandene. Gitt at korn prosesseres riktig som ingrediens i hundemat, så er de næringsrike og bidrar til et godt kosthold.

Noen hunder er fôrsensitive eller allergiske mot korn

I enkelte tilfeller kan en hund være intolerant eller reagere allergisk overfor en kornsort. Men den vil ikke være allergisk/intolerant mot alle korn, da de inneholder ulike allergener. Det vil således være unødvendig å eliminere alle korn fra dietten på grunnlag av en allergisk reaksjon på én type. Selv om det er uvanlig å være allergisk mot ris, vil det ikke bety at «pasienten» også er allergisk mot mais, eller omvendt. Verdt å notere er at hvete er eneste kornsorten blant de seks mest forekommende allergifremkallende ingrediensene hos hunder.

Er kornfrie hundefor kontroversielle?

Ifølge den amerikanske kennelklubben ble det i USA fra januar 2018 til april 2019 rapportert unormalt høye tall av dilatert kardiomyopati (DCM) hos hunder. 553 tilfeller av denne sykdommen i hjertemuskelaturen, som kan resultere i død, ble rapportert til U.S. Food and Drug Administration (FDA). 90% av disse ble knyttet til foring med kornfrie hundefor. I 2019 ga FDA derfor ut en uttalelse som advarte kjæledyreiere og veterinærer om en mulig sammenheng mellom kornfri hundemat og økt risiko for DCM hos hunder. Uttalelsen indikerte at mange av de berørte hundene spiste kornfrie dietter som inneholdt høye nivåer av erter, linser og andre belgfrukter samt poteter, og noen av disse diettene hadde blitt markedsført som «kornfrie» eller «begrensede ingredienser».

I 2020 publiserte forskere en gjennomgang1 av foreliggende data hos FDA. Den konkluderer med at man ikke kan bevise vitenskapelig at kornfrie eller kornreduserte hundefor kan medføre hjertesykdommen DCM hos hunder, da det er behov for ytterligere forskning med flere tilfeller utover de som er rapportert til FDA. Sistnevnte har derfor publisert at de ikke har definitiv informasjon som indikerer at de kornfrie/kornreduserte hundeforene er farlige og må fjernes fra markedet, men at de fortsetter å undersøke helseproblemet med interessenter og eksperter for å vurdere hvordan diettene kan samhandle med andre faktorer som kan påvirke ikke-arvelig DCM.

Dersom du er usikker på foring med kornfritt hundefor, ta en prat med veterinær.

1 Sydney R McCauley, Stephanie D Clark, Bradley W Quest, Renee M Streeter, Eva M Oxford, «Review of canine dilated cardiomyopathy in the wake of diet-associated concerns», Journal of Animal Science, Volume 98, Issue 6, June 2020, skaa155, https://doi.org/10.1093/jas/skaa155

Bilde av Martin OslicUnsplash