Dyrt å fôre billig?

Tester av hundefor kan sette forbrukere på villspor, og det kan bli dyrt å fôre billig. Hvordan kan hundeeieren sikre hunden best ernæring?

Aviser, tv kanaler, forbrukerråd i Norge og USA har gjennom årenes løp utført såkalte seriøse tester av hundefor hvor det hevdes at billige hundefôr er like gode som de dyre. Vi mener dette er å sette forbrukere på villspor,og at det faktisk kan bli dyrt og farlig å fôre billig. Hunder har dødd på grunn av produsenters kostnadsfokus.

Ikke på hundens premisser

«Best i Test» konkurranser baseres ofte på å se på innholdsdeklarasjoner, og i enkelte tilfeller gjennomføring av en helt vilkårlig smakstest uten vitenskapelig fundament. I mange tester må leverandørene også betale for å delta, og man setter sammen en konkurranse som gjør at ett spesifikt hundefor er garantert å vinne. Betalingen finner ofte sted ved at man kjøper annonser.

Basert på egne erfaringer ser vi at fôring basert på hundefôr som ikke er formulert etter hundens funksjonelle og naturlige behov, ofte gir problemer. Dette behandles ikke i de såkalte seriøse testene, og reduserer selvfølgelig verdien av anbefalingene. I tillegg brukes resultater fra mink fôring som grunnlag for påstander om hundefôr til hund. Selv om dyrene ernæringsmessig har like behov, lever de under vidt forskjellige betingelser som er særdeles avgjørende for fôring og fôrvalg.

Vi skal gjennomgå noen viktige aspekter som hundefor-tester sjelden eller aldri tar høyde for:

 • Muskelmasse og beinformasjon
 • Immunforsvar og kosttilskudd
 • Pels og hudproblemer
 • Dårlig mage og avføring
 • Levetid
 • Foringsøkonomi – fôrmengde

Muskelmasse og beinformasjon

Animalske proteiner tas opp bedre av hunder enn vegetabilske proteiner, og man ser forskjeller i måten de atletiske hundene utvikler muskelmasse og beinstruktur. Dessuten yter hundene bedre. Generelt brukes store andeler vegetabilske proteiner i billige fôr, fordi animalske ingredienser koster mye mer penger.

Redusert immunforsvar

Antioksydanter er viktige for hundens helse, da de beskytter cellene i kroppen. Tilførselen kommer fra vitaminer, karotenoider, peptider, plantefenoler, enzymer og proteiner. I super premium hundefor brukes det større mengder vitaminer og bedre proteinkilder enn i de billige, hvilket styrker hundens immunforsvar. Noen hundefor er også tilsatt bær, frukt og grønnsaker, uten at man har vitenskapelig grunnlag for å si om hunden klarer å omsette næringsstoffene fra disse på samme måte som mennesker.

Behov for dyre kosttilskudd

Vitaminer og proteiner må ofte tilføres til hunder som fôres billige hundefôr. Slike tilskudd koster dyrt. Bruker du mer penger på hundefor av kvalitet som Kobuk, så slipper du tilskudd.

Pels og hudproblemer

Pels og hudproblemer er særdeles fremtredende blant hunder, hvilket ofte skyldes dårlig hundemat med fyllstoffer som ikke hører hjemme i hundefôr. Typisk vil slike problemer kunne oppstå hvis det bruker kyllingmel og andre proteinkilder hvor fjær osv er en del av ingredienskvaliteten. Dessuten vil en dårlig balanse og små mengder av de essensielle aminosyrene, som best forekommer i animalske proteiner, skape pels og hudproblemer. Det forekommer typisk i hundefôr basert på vegetabilske proteiner, typisk fra ulike kornrester.

Fettsyrene spiller også inn, typisk i form av for lite omega fettsyrer eller for dårlig balanse mellom omega 6 og omega 3. Fiskeolje er en av de beste kildene til omega 3, samt at den utnyttes bedre av hunden enn f.eks linfrø som også er en god omega 3 kilde. Fiskeolje og linfrø er kostbare, og brukes ikke i billig hundemat.

Dårlig mage og avføring

Et særdeles lite hyggelig problem med dårlige fôr og fôring er en hund som konstant går rundt med flatulens og løs avføring. Lukten merkes særdeles godt i hjemmet når hunden slipper løs, og når man skal plukke opp avføringen på gaten så passer en spade og vannslange ofte bedre enn en hundepose beregnet til avføringen.

Kvalitetsfôr forlenger levetiden

Kvalitetsfôr med høy opptakbarhet utsetter hundens indre organer for mindre belastning enn dårlige fôr med store mengder avfallsstoffer fra dårlige. Faktisk kan konsekvensene bli seriøse, da hunden kan bli utsatt for nyresvikt etc ved å spise dårlig mat. I verste fall reduseres også levetiden.

Foringsøkonomi – større fôrmengder

Billige hundefôr har på lik sammenlikningsbasis (det vil si at man sammenlikner med fôr med samme protein og fettmengde i %) oftest relativt dårligere opptakbarhet og mindre mengder kalorier enn de dyre. Våre tester viser at forskjellene kan være så store som 30%, hvilket betyr at du må gi 30% mer tørrfor av en billig variant enn av en super premium kvalitet som Kobuk. Så når Kobuk sekken koster kr 554 og supermarked fôret koster kr 399, så er faktisk prisene omtrent like, dersom det er 30% forskjell i opptakbar energi. I tillegg kan man ta i betraktning behovet for kosttilskudd osv med billige hundefor.

Noen produsenter jukser

Utenfor Norges grenser har det forekommet at produsenter har brukt billige karbohydratkilder, som i ettertid viste å ha utviklet en giftig muggtype som fulgte med fôret ut til kundene. Resultatet var et dusin døde hunder.

Det dødelige fôret kunne mest sannsynlig vært unngått dersom de hadde brukt samme kvalitetsprosedyre som Kobuks produksjonssteder:

 • kvalitetsingredienser fra seriøse leverandører,
 • test av alle ingredienser fra seriøse ingrediensleverandører forut for produksjon
 • test av ferdig hundefôr

I et annet tilfelle har vi sett en amerikansk fôrprodusent, med hundemat som selges i jaktmiljøet i Norge, jukse med bruk av forbudte ingredienser. Det er brukt kjøtt- og beinmel uten å oppgi dette på ingrediensene, ei deklarere helsefaren ved dette. Merk at kjøtt- og beinmel er en potensiell bærer av BSE (kugalskap).

I Europa er kjøtt- og beinmel forbudt i dyremat, og de som importerer amerikanske fôr eksponeres for det samme strenge europeiske regelverket. Etter Kobuks kunnskap bruker ingen seriøse hundeforprodusenter i USA eller Europa dette lenger. Uansett når produsenter bruker kjøtt- og beinmel uten å oppgi dette, for så å bli tatt for juks i en kontrollrutine av FDA (amerikanske svaret på Mattilsynet), så betyr det at :

 • selskapet viser seg frem som relativt useriøst og lite troverdig, samt ser ut til å mangle etiske prinsipper, hvilket kan gjennomsyre alle ledd i selskapet;
 • man kan spørre seg hva selskapet egentlig putter inn i alle fôrene når de klarer å jukse med innholdsdeklarasjonen – får kunden det man tror man kjøper og betaler for;
 • hvilke helsemessige og sikkerhetsmessige konsekvenser kan bruken av eventuelle ulovlige ingredienser få;
 • selskapet setter egen inntjening fremfor helsen og sikkerheten til mennesker, hunder og andre dyr. I tillegg viser selskapet total mangel på respekt for egne kunder, herunder ved å bevisst jukse med innholdsdeklarasjonen.

Hva gir best hundehold og økonomi?

Hvorvidt man ønsker å fôre kvalitetsfôr eller billig hundemat, er opp til den enkeltes økonomi, hundefilosofi, og praktiske hverdag. I Kobuk mener vi at det ikke er dyrere å fôre kvalitet, samtidig som du får et hundehold og hverdag fri for mange av de problemene som kan forbindes til dårlige fôr. Du får en vital og sunn hund, som slipper dyre veterinærbesøk på grunn av fôringsrelaterte problemer. Hunden fremstår dessuten med flotteste pels og hud, samt er fri for magebesvær. Og kan du forlenge levetiden til familiens beste venn, så er det vel verdt å gå over til seriøse super premium hundefor som ikke jukser med din hunds ve og vel.

Denne historien ble først publisert 31. mars 2006. Den er oppdatert 22 mars 2020.

Legg igjen en kommentar